06 - 53420328 info@hrep.nl

Tijd en kosten besparen op HR? Regel het efficiënt en effectief

HR-diensten

Uw bedrijfsstrategie realiseert u alleen met het vast of tijdelijk aan boord hebben van de juiste medewerkers. Juist, qua aantal, maar ook juist qua noodzakelijke kennis en kunde. Een strategisch personeelsplan geeft zicht op welk type medewerkers u de komende jaren nodig hebt om uw strategische doelen te bereiken. Een strategisch personeelsplan helpt om slim in te spelen op vraagstukken als vergrijzing en personeelsvervanging.

Met oog voor zaken en mensen help ik u graag bij het toekomstproof maken van uw bedrijf. Ik ontwikkel voor u een succesvol strategisch personeelsbeleid, waarmee u volgens plan mensen kunt aannemen, opleiden, begeleiden en ontwikkelen. Als eerste stap richt ik uw HR-processen efficiënt en effectief voor u in. Dit is de basis om (cijfermatige) gegevens boven tafel te halen en om uw huidige personeelsbestand te analyseren. Bovendien weet u zo zeker dat de wet- en regelgeving juist wordt toegepast.

Methodiek LEAN Six Sigma Green Belt

Vanuit de methodiek van Lean Six Sigma Green Belt spoor ik op een projectmatige manier bedrijfsmatige problemen op personeelsvlak op. Ik maak vervolgens een actieplan en implementeer dat in uw organisatie. Uiteraard bewaak ik dat plannen en acties echt worden uitgevoerd. Bij het opvolgen van de acties is de inzet van uw eigen medewerkers essentieel. Ik bewaak weliswaar de voortgang, geef input waar nodig en herinner aan gemaakte afspraken, maar zíj doen het!

.

De resultaten van mijn aanpak zijn:

  • Zo laag mogelijke personeelskosten
  • Heldere afspraken bij ziekteverzuim
  • Duidelijke arbeidscontracten
  • Transparant arbeidsreglement
  • Voldoen aan Wet Werk en Zekerheid
  • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Ik besteed veel aandacht aan interne communicatie. Aan het uitleggen wat we doen en waarom. Of het nu gaat om het bedenken van een oplossing voor de vergrijzing binnen uw bedrijf of het creëren van een flexibele schil naast de vaste kern. Omdat de basis als eerste op orde moet zijn, breng ik de huidige personeelssituatie helder in kaart en analyseer en interpreteer de personeelsdata.

Gespecialiseerde HR-dienstverlening

Met oog voor zaken en mensen bied ik met HR Efficiency Partner

Oog voor zaken en mensen