06 - 53420328 info@hrep.nl

Fusie of overname op komst? Schakel HR Efficiency Partner nu al in

Fusie of overname

Of het gaat om een overname of een fusie, de samenvoeging is een intensief traject. Ik assisteer u bij de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en het stroomlijnen van de administratieve en organisatorische gevolgen. U kunt rekenen op een projectmatige, zakelijke en transparante aanpak met oog voor zaken en mensen.

HR-ondersteuning bij fusie of overname

Bij fusie en overname ondersteun ik concreet met:

 • Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden
  Het meest efficiënt is één arbeidsvoorwaardenpakket met een beperkt aantal -goed gemotiveerde- uitzonderingen.
 • Samenvoegen van HR- en salarisadministratie
  De verschillende administraties smeed ik in nauw overleg met betrokken personen en/of afdelingen tot één geheel, inclusief bijbehorende procedures en software.
 • Communicatie met en naar medewerkers 
  Met een gedegen intern communicatieplan speculaties voorkomen en draagvlak creëren voor de nieuwe situatie.
 • Afvloeien van boventallig personeel
  Boventallig personeel zorgvuldig laten afvloeien. Ik adviseer en help u bij het betrekken van partijen als UWV, kantonrechter, Ondernemingsraad en vakbond.