06 - 53420328 info@hrep.nl

2018 – het jaar van de nieuwe privacy wetgeving

Op 25 mei 2018 gaat er een nieuwe wet in: de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Deze wet heeft consequenties voor ondernemers en bedrijven. Dus ook voor u!

Geen paniek. Want HR Efficiency Partner bereidt u als werkgever voor op deze nieuwe privacywetgeving. Hoe? Met een serie korte blogs. Simpel en doeltreffend!

Hulp nodig om als werkgever te voldoen aan deze nieuwe privacy wetgeving? Bel of mail! Op een praktische manier denkt HR Efficiency Partner mee over een oplossing voor uw organisatie. Met oog voor zaken en mensen.

HR Efficiency Partner
Angela Smeink

1. Een nieuwe privacywet. Hoezo?

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in. Deze wet beschermt burgers tegen het gebruik en misbruik van hun persoonlijke gegevens. Ook uw bedrijf heeft met deze wet te maken.

Lees meer

3. Wat betekent de nieuwe privacywet voor uw HR-administratie?

Als werkgever bewaart u informatie over uw werknemers. Vanzelfsprekend. Deze informatie is privacygevoelig. Ook logisch. Net zo logisch als dat u deze gegevens zorgvuldig bewaart. Dat doet u vast al. De nieuwe privacywet voegt daar iets aan toe en verplicht u om vast te leggen wat u bewaart, waarom u dat doet en op welke manier. Op 25 mei 2018 moet uw HR-administratie AVG-proof zijn.

Lees meer

4. De nieuwe privacywet en ziekteverzuim

Uw medewerker meldt zich ziek. Dat is natuurlijk al vervelend genoeg. Belangstellend vraagt u wat hij mankeert, maar de nieuwe privacywet stelt dat u niet mag informeren naar wat uw medewerker heeft. Wél naar wanneer hij weer denkt terug te komen. Tja…

Lees meer

ARBO

Per 1 juli 2018 verandert er een aantal onderdelen van de Arbowet. Zo moet het contract tussen werkgever en arbo-dienstverlener aan een aantal minimum eisen voldoen. Wanneer er al een overeenkomst is met een arbo-dienstverlener, dan hebben beide partijen een jaar de tijd om dat contract aan te passen aan de nieuwe regels.

Lees meer

Oog voor zaken en mensen

Share This