06 - 53420328 info@hrep.nl

Voor u verzameld……

Wanneer u personeel in dienst heeft, zou u er een dagtaak aan kunnen hebben om alles bij te houden wat er dan verandert. Denk aan arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden, privacy wetgeving, verzekeringen, de manier om nieuwe medewerkers te vinden enz.

Met korte berichten over belangrijke veranderingen hou ik u op de hoogte. En wilt u ergens meer van weten of heeft u vragen? Bel of mail! Op een praktische manier denk ik met u mee! Met oog voor zaken en mensen.

HR Efficiency Partner
Angela Smeink

De WIEG

Er is al veel over gepubliceerd: de veranderingen in de wetgeving rondom de geboorte van kinderen. Deze veranderingen zijn opgenomen in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Oftewel de WIEG.

Lees meer

Prinsjesdag en uw personeel

In mijn vorige blog over Prinsjesdag heb ik iets verteld over mogelijke veranderingen in het arbeidsrecht. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plannen die van invloed kunnen zijn op uw personeelsbeleid. Een bloemlezing

Lees meer

Prinsjesdag en het arbeidrecht

Op dinsdag 18 september was het weer Prinsjesdag. Wat zijn de plannen en voorstellen van onze overheid? Wat wordt daarvan de komende tijd belangrijk voor de ondernemer met personeel? Een kort overzicht op het gebied van het arbeidsrecht

Lees meer

1. Een nieuwe privacywet. Hoezo?

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in. Deze wet beschermt burgers tegen het gebruik en misbruik van hun persoonlijke gegevens. Ook uw bedrijf heeft met deze wet te maken.

Lees meer

3. Wat betekent de nieuwe privacywet voor uw HR-administratie?

Als werkgever bewaart u informatie over uw werknemers. Vanzelfsprekend. Deze informatie is privacygevoelig. Ook logisch. Net zo logisch als dat u deze gegevens zorgvuldig bewaart. Dat doet u vast al. De nieuwe privacywet voegt daar iets aan toe en verplicht u om vast te leggen wat u bewaart, waarom u dat doet en op welke manier. Op 25 mei 2018 moet uw HR-administratie AVG-proof zijn.

Lees meer

4. De nieuwe privacywet en ziekteverzuim

Uw medewerker meldt zich ziek. Dat is natuurlijk al vervelend genoeg. Belangstellend vraagt u wat hij mankeert, maar de nieuwe privacywet stelt dat u niet mag informeren naar wat uw medewerker heeft. Wél naar wanneer hij weer denkt terug te komen. Tja…

Lees meer

ARBO

Per 1 juli 2018 verandert er een aantal onderdelen van de Arbowet. Zo moet het contract tussen werkgever en arbo-dienstverlener aan een aantal minimum eisen voldoen. Wanneer er al een overeenkomst is met een arbo-dienstverlener, dan hebben beide partijen een jaar de tijd om dat contract aan te passen aan de nieuwe regels.

Lees meer

Oog voor zaken en mensen

Share This