06 - 53420328 info@hrep.nl

Grip op ziekteverzuim? Vraag naar het inzicht van HR Efficiency Partner

HR-dienstverlening bij ziekteverzuim en arbozorg

Het beleid rond ziekteverzuim en arbozorg lijkt vaak goed geregeld. Totdat iemand in uw bedrijf langdurig ziek wordt. Dan blijkt dat het verzuimbeleid beter had gekund. Dat bijvoorbeeld de ingehuurde Arbodienst niet aan uw verwachtingen voldoet. Of dat uw verzuimverzekering eigenlijk wel heel kostbaar is. U beseft dat het verzuimbeleid anders moet. Beter en goedkoper.

Inzicht in verzuim

HR Efficiency Partner geeft via een gerichte vragenlijst snel inzicht in:

  • uw verzuimbeleid ten opzichte van de actualiteit
  • de mate waarin u voldoet aan de wettelijke verplichtingen
  • de kosten van het ziekteverzuim
  • de gevolgen van het ziekteverzuim

Oplossingen ziekteverzuim

Op basis van deze analyse ontvangt u aanbevelingen en verbetervoorstellen om:

  • het ziekteverzuim structureel te verlagen
  • uw arbozorg en verzuimverzekering anders te organiseren tegen een realistische prijs
  • toe te werken naar employability, ofwel duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers