06 - 53420328 info@hrep.nl

Voor u verzameld……

Wanneer u personeel in dienst heeft, zou u er een dagtaak aan kunnen hebben om alles bij te houden wat er dan verandert. Denk aan arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden, privacy wetgeving, verzekeringen, de manier om nieuwe medewerkers te vinden enz.

Met korte berichten over belangrijke veranderingen hou ik u op de hoogte. En wilt u ergens meer van weten of heeft u vragen? Bel of mail! Op een praktische manier denk ik met u mee! Met oog voor zaken en mensen.

HR Efficiency Partner
Angela Smeink

4. De nieuwe privacywet en ziekteverzuim

Uw medewerker meldt zich ziek. Dat is natuurlijk al vervelend genoeg. Belangstellend vraagt u wat hij mankeert, maar de nieuwe privacywet stelt dat u niet mag informeren naar wat uw medewerker heeft. Wél naar wanneer hij weer denkt terug te komen. Tja…

Lees meer

ARBO

Per 1 juli 2018 verandert er een aantal onderdelen van de Arbowet. Zo moet het contract tussen werkgever en arbo-dienstverlener aan een aantal minimum eisen voldoen. Wanneer er al een overeenkomst is met een arbo-dienstverlener, dan hebben beide partijen een jaar de tijd om dat contract aan te passen aan de nieuwe regels.

Lees meer

Oog voor zaken en mensen