06 - 53420328 info@hrep.nl

ARBO

Per 1 juli 2018 verandert er een aantal onderdelen van de Arbowet. Zo moet het contract tussen werkgever en arbodienstverlener aan een aantal minimum eisen voldoen.
Een van de belangrijkste veranderingen is dat er (nog) meer nadruk komt te liggen op preventie, het voorkomen van ongevallen en ziekte. Volgens de nieuwe regels moet elke onderneming een zgn. preventiemedewerker aanstellen, die toeziet op de veiligheid in en rondom de werkplek en die kijkt of de arbeidsomstandigheden voor alle werknemers goed en gezond zijn. Deze taak kan ook vervuld worden naast het ‘gewone’ werk. Voor meer details >>

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot uw bedrrijf 

Er is een bevestigings-email naar u onderweg. Na uw bevestiging houden wij u op de hoogte over nieuwe wet- en regelgeving m.b.t. HR zaken.