06 - 53420328 info@hrep.nl

4. De nieuwe privacywet en ziekteverzuim

Uw medewerker meldt zich ziek. Dat is natuurlijk al vervelend genoeg. Belangstellend vraagt u wat hij mankeert, maar de nieuwe privacywet stelt dat u niet mag informeren naar wat uw medewerker heeft. Wél naar wanneer hij weer denkt terug te komen. Tja…

Vragen stellen over ziekte: mag niet

Vragen stellen over terugkeer: mag wel

Je mag als werkgever dus geen vragen stellen over wat iemand heeft, laat staan dat je er notities van maakt en die ook nog eens bewaart. De vragen die je als werkgever wel mag stellen, gaan over de verwachte terugkeer van de medewerker of bijvoorbeeld over afspraken die wellicht moeten worden gewijzigd. Zeker in relatief kleine bedrijven lijkt mij het strikt naleven van de nieuwe privacywet tot ongewenste situaties leiden. Je zou immers niet meer aan je medewerker die al jarenlang trouw bij je werkt, mogen vragen wat hij heeft. Niet lekker voor de sfeer. Ik kan u verklappen dat mijn haren overeind gingen staan toen ik deze consequenties van de nieuwe privacywet doorzag.

Privacywet versus Wet Verbetering Poortwachter
Het strikt naleven van de regels van de AVG- lijkt hier strijdig te zijn met de Wet Verbetering Poortwachter. Die wet verwacht immers inzet van zowel de medewerker als de werkgever om de zieke medewerker weer aan het werk te krijgen. Door collega HR-experts wordt al veel over deze strijdigheid geschreven. Ik help bedrijven om zich door al deze complexiteit niet uit het veld te laten staan. Met oog voor zaken en mensen help ik u aan een oplossing om praktisch en werkbaar met de privacywet om te gaan.

HR Efficiency Partner maakt uw HR-organisatie AVG-proof. 
Bel of mail voor een afspraak.