06 - 53420328 info@hrep.nl

Van de WWZ naar de WAB

Bijna drie jaar geleden, op 1 januari 2017, werd de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gelanceerd. Deze wet zou DE oplossing zijn voor het feit dat (te)veel mensen een tijdelijk arbeidscontract hadden en (te) weinig mensen uiteindelijk een vast contract kregen aangeboden.Het...

AVG, een jaartje verder

Op 25 mei 2018 was het zover: onze privacy is vanaf dat moment streng beveiligd door Europese wetgeving, in Nederland bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voorafgaand aan die datum: talloze trainingen werden aangeboden, doemscenario’s werden...

De WIEG

Er is al veel over gepubliceerd: de veranderingen in de wetgeving rondom de geboorte van kinderen. Deze veranderingen zijn opgenomen in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Oftewel de WIEG. Bij de overheid heeft iemand heel erg zijn best gedaan om een toepasselijke...