06 - 53420328 info@hrep.nl

1. Een nieuwe privacywet. Hoezo?

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in. Deze wet beschermt burgers tegen het gebruik en misbruik van hun persoonlijke gegevens. Ook uw bedrijf heeft met deze wet te maken. Mensen delen bewust en onbewust hun persoonlijke gegevens. Ook uw medewerkers doen dat....

2. Een nieuwe privacywet. Wat betekent dat voor uw bedrijf?

De nieuwe privacywet AVG (algemene verordening gegevensbescherming) geldt ook voor uw bedrijf. Aan welke verplichtingen moet uw bedrijf voldoen? Op welke manier bewaart u bijvoorbeeld de personeelsdossiers van uw medewerkers? Privacy voor medewerkers Uw medewerkers...

3. Wat betekent de nieuwe privacywet voor uw HR-administratie?

Als werkgever bewaart u informatie over uw werknemers. Vanzelfsprekend. Deze informatie is privacygevoelig. Ook logisch. Net zo logisch als dat u deze gegevens zorgvuldig bewaart. Dat doet u vast al. De nieuwe privacywet voegt daar iets aan toe en verplicht u om vast...

4. De nieuwe privacywet en ziekteverzuim

Uw medewerker meldt zich ziek. Dat is natuurlijk al vervelend genoeg. Belangstellend vraagt u wat hij mankeert, maar de nieuwe privacywet stelt dat u niet mag informeren naar wat uw medewerker heeft. Wél naar wanneer hij weer denkt terug te komen. Tja… Vragen stellen...