06 - 53420328 info@hrep.nl

ARBO

Per 1 juli 2018 verandert er een aantal onderdelen van de Arbowet. Zo moet het contract tussen werkgever en arbodienstverlener aan een aantal minimum eisen voldoen. Een van de belangrijkste veranderingen is dat er (nog) meer nadruk komt te liggen op preventie, het...