06 - 53420328 info@hrep.nl

AVG, een jaartje verder

Op 25 mei 2018 was het zover: onze privacy is vanaf dat moment streng beveiligd door Europese wetgeving, in Nederland bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voorafgaand aan die datum: talloze trainingen werden aangeboden, doemscenario’s werden geschetst als je niet zou voldoen aan die nieuwe wet, bedrijven die veel geld uitgaven aan externe partijen om helemaal AVG-proof te worden. Het heeft wat een geld en tijd gekost!

En nu, nu het stof wat neergedaald is? Wie van u is er nog met die AVG bezig? Heeft u alles he-le-maal op orde? Of moet u eigenlijk bekennen dat u gewoon weer bent overgegaan tot de orde van dag?

De waakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), zit niet stil. Er zijn uitgebreide controles uitgevoerd op correcte uitvoering van de AVG, vooral bij (grote) organisaties waar met zgn. bijzondere persoonsgegevens wordt gewerkt (gemeenten, zorginstellingen, politieke partijen, de Belastingdienst). Vooral die laatste trok landelijke aandacht: het BSN-nummer van een ‘zelfstandige met een eenmanszaak’, oftewel een ZZP’er, is een privacygevoelig nummer, maar is onderdeel van zijn openbaar btw-nummer. Er moet bij de Belastingdienst nog even flink gezweet worden om dat te veranderen…..

Veel van uw ondernemingen zullen niet snel spontaan door de AP benaderd worden voor controle. Maar: bijvoorbeeld uw medewerkers kunnen daar wel klagen als ze denken dat hun persoonsgegevens op straat komen te liggen (het zogenaamde datalekken). En dan zouden ze weleens op de stoep kunnen staan!  Daarom adviseer ik u toch alert te blijven op correcte naleving van de AVG!

Tip:
Op mijn website vindt u twee documenten:

Nog vragen over de AVG en de toepassing daarvan binnen uw bedrijf? Bel of mail gerust:

06-53420328
Info@hrep.nl

Angela Smeink