06 - 53420328 info@hrep.nl

2. Een nieuwe privacywet. Wat betekent dat voor uw bedrijf?

De nieuwe privacywet AVG (algemene verordening gegevensbescherming) geldt ook voor uw bedrijf. Aan welke verplichtingen moet uw bedrijf voldoen? Op welke manier bewaart u bijvoorbeeld de personeelsdossiers van uw medewerkers?

Privacy voor medewerkers
Uw medewerkers hebben recht op privacy. Overigens net als uw klanten en relaties, maar dat terzijde. De nieuwe privacywet regelt dat. Zo heeft uw bedrijf een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat u moet kunnen aantonen dat u alles netjes volgens de wet heeft geregeld.
Een van de zaken die u moet regelen, is een overzicht van alle gegevens die u bewaart. Dus u mág nog wel persoonsgegevens bewaren, maar moet kunnen aantonen hóe u dat doet, wat het doel is én waar u ze opslaat. Om een algemeen voorbeeld te geven: u mag als bedrijf niet naar de geboortedatum van een klant vragen als deze klant alleen bij u een artikel uit de webshop bestelt. Dan heeft u alleen de adresgegevens nodig. Het is immers nergens voor nodig om ook de geboortedatum vast te leggen.
Nieuw in de wet is ook het ‘recht op vergetelheid’. Als een medewerker bijvoorbeeld uit dienst gaat, kan hij/zij vragen om het personeelsdossier uit uw administratie te verwijderen. Aan dat verzoek moet u voldoen. Tenminste, voor zover gegevens niet bewaard hoeven te worden volgens de belastingwetgeving. Die heeft namelijk weer voorrang boven de wens van het individu.

De betekenis van de nieuwe privacywet voor uw HR-organisatie?
Lees binnenkort mijn nieuwe blog.

HR Efficiency Partner maakt uw HR-organisatie AVG-proof.
Bel of mail voor een afspraak.