06 - 53420328 info@hrep.nl

1. Een nieuwe privacywet. Hoezo?

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in. Deze wet beschermt burgers tegen het gebruik en misbruik van hun persoonlijke gegevens. Ook uw bedrijf heeft met deze wet te maken.

Mensen delen bewust en onbewust hun persoonlijke gegevens. Ook uw medewerkers doen dat. Bijvoorbeeld als zij u een kopie geven van hun identiteitsbewijs. Als werkgever bent u immers verplicht om dat te bewaren. Vanzelfsprekend gaan uw medewerkers er vanuit dat u als werkgever deze gegevens alleen gebruikt voor de personeelsadministratie, en nergens anders voor. Maar hoe is het precies geregeld? Ook dat staat in de privacywet.

Dáárom een nieuwe privacywet
Privacywetgeving bestaat nu ook al. Elke Europese lidstaat heeft zo zijn eigen wetgeving. Toen deze wetten werden gemaakt, stond internet in de kinderschoenen. Daarom is een nieuwe privacywet hard nodig. Eén die voor alle Europese lidstaten hetzelfde is, namelijk de GDPR (General Data Protections Regulation). In Nederland heet dit de AVG: algemene verordening gegevensbescherming.

Wat de AVG voor de HR-organisatie van uw bedrijf betekent?
Lees blog 2 over wat de nieuwe privacywet voor uw bedrijf betekent.