06 - 53420328 info@hrep.nl

Prinsjesdag en het arbeidrecht

Op dinsdag 18 september was het weer Prinsjesdag. Wat zijn de plannen en voorstellen van onze overheid? Wat wordt daarvan de komende tijd belangrijk voor de ondernemer met personeel? Een kort overzicht op het gebied van het arbeidsrecht:

Al gehoord van de WAB, Wet Arbeidsmarkt in Balans? Onder die noemer werkt de overheid aan een serie maatregelen die begin 2020 van kracht moet worden en die het voor werkgevers aantrekkelijker moet maken om werknemers een vast contract aan te bieden (of: die het voor werkgever minder aantrekkelijk maakt om met tijdelijke krachten te werken……). Het wetsvoorstel moet voor eind 2018 bij de Tweede Kamer liggen. De meest opvallende onderdelen:

  • De werkgever mag straks weer, net als voor 1 juli 2015, drie tijdelijke arbeidscontracten aanbieden over een periode van driejaren (nu twee).
  • De proeftijd wordt langer: maar liefst vijf maanden bij een vaste overeenkomst, drie maanden bij een tijdelijke overeenkomst van minimaal twee jaren.
  • U moet nu een transitievergoeding betalen als u een werknemer na twee jaren ontslaat (al dan niet met een tijdelijke arbeidsovereenkomst). In de nieuwe voorstellen moet u bij ontslag altijd een transitievergoeding betalen. Hoe hoog die dan moet zijn, dat is nog niet bekend.
  • Maakt u gebruik van oproepkrachten? Dan zijn die straks alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als u hem of haar minimaal vier dagen van tevoren heeft opgeroepen.
  • Bent u, fiscaal gezien, een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers), dan is compensatie van de uit te betalen transitievergoeding mogelijk in het geval van o.a bedrijfsbeëindiging en langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Loondoorbetalingplicht bij ziekte gedurende twee jaren: in de begroting van SZW is budget gereserveerd om deze verplichting voor kleine werknemers te verkorten naar één

Nog een wetsvoorstel met een originele naam: de WIEG, Wet Invoering Extra Geboorteverlof:

  • Elke werknemer krijgt, met ingang van 1 januari 2019, recht op vijf dagen verlof (uitgaande van een fulltime werkweek, anders naar rato) na bevalling van de partner. De kosten voor dit zgn. geboorteverlof komen voor rekening van de werkgever.
  • Per 1 januari 2020 volgt het aanvullend geboorteverlof: dit verlof duurt maximaal vijf weken bij een fulltime werkweek. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon.

Wat het allemaal concreet voor u gaat betekenen, zal in veel gevallen nu nog niet duidelijk zijn. Ik hou u op de hoogte!