06 - 53420328 info@hrep.nl

Prinsjesdag en uw personeel

In mijn vorige blog over Prinsjesdag heb ik iets verteld over mogelijke veranderingen in het arbeidsrecht. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plannen die van invloed kunnen zijn op uw personeelsbeleid. Een bloemlezing:

Lonen en koopkracht

  • De overheid gaat er vanuit dat gemiddelde koopkracht zal stijgen met 1,5%. Dat wil zeggen: U, als ondernemer, wordt dan wel van harte uitgenodigd om de salarissen van uw medewerkers met gemiddeld 3% te laten stijgen!
  • Het wettelijk minimumjeugdloon stijgt voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar. Daar staat een eventuele compensatie in de vorm van het jeugd-LIV (minimumjeugdloonvoordeel) tegenover. Dit jeugd-LIV hoeft u overigens niet zelf aan te vragen. De Belastingdienst berekent of u recht heeft op een uitkering op basis van het jeugd-LIV, aan de hand van de loonaangifte.
  • Heeft u medewerkers aan wie u een fiets en/of een electrische auto ter beschikking heeft gesteld? Dan kunt u, als de voorstellen worden aangenomen, al in 2019 te maken krijgen met veranderingen in de fiscale bijtelling.

Diversen
Een greep uit meer algemene voorstellen en maatregelen waar u als werkgever mee te maken kunt krijgen:

  • Hervorming van het pensioenstelsel: een ingewikkeld en gevoelig onderwerp waar overheid en sociale partners nog lang niet uit zijn en waar we de komende tijd zeker nog veel over zullen horen en zien.
  • De dienstverlening van het UWV bij de hulp van zgn. arbeidsbeperkten moet beter, daar is een flink budget voor beschikbaar gesteld.
  • Het Ministerie van SZW krijgt extra budget om o.a. het aantal arbeidsinspecteurs te vergroten. De controle op arbeidsomstandigheden, een eerlijke arbeidsmarkt, de aanpak van schijnzelfstandigheid kan daarmee intensiever worden. Natuurlijk is het gewoon belangrijk om de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf op orde te hebben, maar de grotere kans op een controle kan aanleiding zijn om het arbobeleid, de bedrijfshulpverlening, de risico’s in een magazijn e.d. nog eens kritisch tegen het licht te houden!
  • De Wet DBA lijkt een stille dood gestorven. Toch wordt nog steeds gewerkt aan een vervanging om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. En om te zorgen voor duidelijkheid, zowel voor opdrachtgevers als voor zelfstandigen, over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Een ingewikkelde klus waar nog veel over gediscussieerd zal worden.

Ik hou u op de hoogte van de voortgang en wat het voor u voor invloed kan hebben!