06 - 53420328 info@hrep.nl

Tijdelijke kracht ziek uit dienst? Bewaak de re-integratie activiteiten van het UWV

In mijn vorige nieuwsbrief heb ik u uitgelegd wat u kunt doen als een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ziek uit dienst gaat.

De re-integratie activiteiten zijn nu de verantwoordelijkheid van het UWV. Omdat de praktijk helaas nog steeds uitwijst dat het UWV daarin achterblijft, heb ik u al geadviseerd om na zes weken schriftelijk om informatie te vragen.

En dan wordt het zaak de zgn. beslistermijn in de gaten te houden. Het UWV heeft namelijk de wettelijke plicht om uiterlijk binnen 8 weken inhoudelijk op uw vragen te reageren, nadat zij u een ontvangstbevesting hebben gestuurd (de formele termijn staat in die ontvangstbevestiging). Krijgt u binnen die periode geen inhoudelijke reactie, doe dan een zgn. Melding te late beslissing UWV. Dat kan via een formulier dat met enige moeite op de website is te vinden: https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/melden-te-late-beslissing-uwv.aspx.

Details over deze procedure vindt u op: https://www.uwv.nl/werkgevers/klantenservice/bezwaar/als-uwv-niet-op-tijd-betaalt/detail/hoe-kan-ik-melden-dat-uwv-te-laat-is-met-een-beslissing

Blijft het UWV in gebreke (het UWV dient binnen twee weken na ontvangst van het formulier een zgn. beslissing te sturen), dan krijgt u recht op een vergoeding! En die kan oplopen tot maximaal € 1.260.

Dit bedrag vergoedt waarschijnlijk niet de kosten van de verhoogde gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. U zou het kunnen zien als een stukje tegemoetkoming én u houdt het UWV wakker voor wat betreft hun verplichtingen naar uw arbeidsongeschikte ex-werknemer.

Heeft u zo’n situatie met een ex-werknemer? Wellicht kan ik u helpen. Ik heb inmiddels meerdere keren succesvol deze procedure doorlopen en is de boete ook echt uitgekeerd.

Het zou natuurlijk voor alle partijen beter zijn als zieke ex-werknemers op tijd en vlot worden opgeroepen voor controle om te bepalen wat er aan de hand is. Het zou u, als ex-werkgever geld schelen, maar ook de maatschappij. Zolang dat niet het geval is, maken we dan maar gebruik van de mogelijkheden die de wet ons biedt om schade te claimen.

Heeft u nog vragen? Bel of mail gerust:

 

06-53420328
Angela Smeink