06 - 53420328 info@hrep.nl

Tijdelijke kracht ziek uit dienst? Dit kan kosten voorkomen!

Gaat een tijdelijke werknemer bij u uit dienst en hij is nog ziek? Of hij wordt ziek binnen 28 dagen nadat hij uw onderneming heeft verlaten? En hij heeft nog geen andere baan heeft of WW-uitkering?

Grote kans dat u dat geld gaat kosten als u een zgn. middelgrote of grote werkgever bent (https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrief/2017/december/grenzen-grote-en-kleine-werkgevers-in-2018.aspx)! Want u gaat dan een hogere ‘gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’ betalen via de Looheffing. En dat kan meerdere jaren duren, namelijk zolang uw ex-werknemer arbeidsongeschikt blijft. Het UWV zou uw ex-werknemer natuurlijk regelmatig moeten oproepen ter controle maar de praktijk leert anders.

Met onderstaande tips kunt u de schade beperken.

Gaat een tijdelijke werknemer uit dienst en wordt hij vervolgens ziek binnen 28 dagen na eind van de arbeidsovereenkomst, dan hoeft hij zich niet meer bij u te melden. Hij meldt zich namelijk bij het UWV voor een Ziektewetuitkering. En u weet van niks tot het moment dat ineens die gedifferentieerde premie gestegen blijkt te zijn. Neem daarom altijd een clausule op in tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarin staat wat een werknemer, die na uitdiensttreding ziek wordt, moet doen. Dan kunt u in ieder geval in de gaten houden of het UWV de re-integratie verplichtingen nakomt.

Gaat uw tijdelijke werknemer al ziek uit dienst? Dan bent u verplicht het UWV te informeren. Dat is een wettelijke verplichting die bij niet nakoming een boete kan opleveren. Zie: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-is-ziek/ziektewet-uitkering/werknemer-is-ziek-ziektewet-uitkering/detail/werknemer-ziek-melden

Controleer bij het UWV regelmatig of de werknemer daar nog ziek staat gemeld. Dat kunt u zelf zien als u een account heeft aangemaakt in het zgn. werkgeversportaal. Anders kunt u bellen met het UWV via de UWV Telefoon Werkgevers (088-8982010).

Staat uw werknemer na zo’n zes weken nog steeds als arbeidsongeschikt te boek? Ga dan schriftelijk vragen om informatie over zijn arbeidsongeschiktheid!

In mijn volgende nieuwsbrief leg ik u uit hoe u nu kunt bewaken dat u op tijd deze gevraagde informatie krijgt. Desnoods via de Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 6 over bezwaar en beroep, waar ook het UWV aan moet voldoen.

 

Heeft u vragen? Bel of mail gerust:

06-53420328
Angela Smeink