06 - 53420328 info@hrep.nl

De WIEG

Er is al veel over gepubliceerd: de veranderingen in de wetgeving rondom de geboorte van kinderen. Deze veranderingen zijn opgenomen in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Oftewel de WIEG. Bij de overheid heeft iemand heel erg zijn best gedaan om een toepasselijke...

Prinsjesdag en uw personeel

In mijn vorige blog over Prinsjesdag heb ik iets verteld over mogelijke veranderingen in het arbeidsrecht. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plannen die van invloed kunnen zijn op uw personeelsbeleid. Een bloemlezing: Lonen en koopkracht De overheid gaat er vanuit...

Prinsjesdag en het arbeidrecht

Op dinsdag 18 september was het weer Prinsjesdag. Wat zijn de plannen en voorstellen van onze overheid? Wat wordt daarvan de komende tijd belangrijk voor de ondernemer met personeel? Een kort overzicht op het gebied van het arbeidsrecht: Al gehoord van de WAB, Wet...

1. Een nieuwe privacywet. Hoezo?

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in. Deze wet beschermt burgers tegen het gebruik en misbruik van hun persoonlijke gegevens. Ook uw bedrijf heeft met deze wet te maken. Mensen delen bewust en onbewust hun persoonlijke gegevens. Ook uw medewerkers doen dat....

2. Een nieuwe privacywet. Wat betekent dat voor uw bedrijf?

De nieuwe privacywet AVG (algemene verordening gegevensbescherming) geldt ook voor uw bedrijf. Aan welke verplichtingen moet uw bedrijf voldoen? Op welke manier bewaart u bijvoorbeeld de personeelsdossiers van uw medewerkers? Privacy voor medewerkers Uw medewerkers...